Các trường hợp được miễn giấy phép lao động

24/08/2020 Tuấn Phát

Người nước ngoài muốn nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam cần phải xin giấy phép lao động, tuy nhiên trong một số trường hợp, giấy phép lao động sẽ được miễn. Visa vietnambooking sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết ngay sau đây.

Miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài là gì?

Hiện nay, theo quy định về việc  miễn giấy phép lao động  (Nghị định 11/2016 / NĐ-CP và Bộ luật Lao động số 10/2012 / QH13) thì sẽ có 20 người nước ngoài (sẽ đề cập cụ thể bên dưới) được ưu tiên trong không phải xin giấy phép lao động khi đến làm việc tại Việt Nam. Tuy nhiên, để được làm việc hợp pháp, những người này cũng phải xin giấy xác nhận miễn giấy phép lao động (  giấy phép lao động miễn giấy phép lao động  ) tại Sở LĐ-TB & XH nơi họ làm việc. Việc miễn giấy phép lao động tương đương với giấy phép lao động, có thời hạn lên đến 2 năm và cũng là cơ sở để xin thẻ tạm trú tại Việt Nam.

Các trường hợp được miễn giấy phép lao động

Theo quy định hiện hành, người nước ngoài thuộc một trong 20 trường hợp sau đây sẽ được  miễn giấy phép lao động  :

– Là thành viên góp vốn hoặc chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn.

– Là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần.

– Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.

– Vào Việt Nam trong thời gian dưới 03 tháng để chào bán dịch vụ.

– Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý các tình huống phức tạp về kỹ thuật, công nghệ có ảnh hưởng, uy hiếp đến sản xuất, kinh doanh mà chuyên gia Việt Nam và chuyên gia nước ngoài đang ở Việt Nam không xử lý được.

– Là luật sư nước ngoài đã được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật luật sư.

– Theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai

– Là học sinh, sinh viên đang học tập tại Việt Nam và làm việc tại Việt Nam mà người sử dụng lao động phải thông báo trước 7 ngày cho cơ quan lao động cấp tỉnh.

– Dịch chuyển nội bộ doanh nghiệp trong 11 lĩnh vực dịch vụ trong lộ trình cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại Thế giới, bao gồm: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, giải trí, văn hóa và vận tải;

– Vào Việt Nam cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên môn, kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác về nghiên cứu, phát triển, đánh giá, giám sát, đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo quy định hoặc thỏa thuận trong các điều ước quốc tế về ODA được ký kết giữa Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài;

– Được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

– Được cơ quan, tổ chức nước ngoài cử vào Việt Nam giảng dạy, nghiên cứu tại các trường quốc tế do cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế nước ngoài quản lý tại Việt Nam hoặc của Bộ Giáo dục. và được Chứng nhận Đào tạo để giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục và đào tạo tại Việt Nam;

– Tình nguyện viên được cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam xác nhận;

– Vào Việt Nam làm chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành, kỹ thuật viên với thời gian làm việc dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong năm;

– Vào Việt Nam để thực hiện các điều ước quốc tế do cơ quan, tổ chức ở Trung ương hoặc cấp tỉnh ký kết theo quy định của pháp luật;

– Học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam;

– Thân nhân của thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam làm việc sau khi được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác;

– Có hộ chiếu công vụ để làm việc cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội;

– Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;

– Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

20 loại người nước ngoài được ưu tiên không cần xin giấy phép lao động khi đến làm việc tại Việt Nam

Vé Máy Bay Khuyến Mãi